Home  Doopcollectie     Over ons    Links    Varia

                                             
Regelmatig vragen kersverse ouders ons om ideen of informatie
omtrent het samenstellen van de doopviering.

Als voorbeeld kan u hier een eucharistieviering vinden
met al de vaste onderdelen.
Onderaan staan links naar nuttige sites waar allerhande teksten te vinden zijn
voor elk onderdeel
zodat u er een persoonlijke toets aan kan geven.

 

DOOPVIERING 

Welkom

Dag lieve mensen.
Ik ben blij jullie allen te mogen verwelkomen in naam van de christelijke gemeenschap.
Laten we deze doopviering aanvangen met het teken waarmee wij allen eens werden gedoopt:
"In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen."
Welkom aan het kleine nieuwe leven.
Welkom ------, zo klein als je bent, heb je ons toch al helemaal ingepalmd.
We zijn trots op jou, blij dat jij er bent.
Wij willen je hierbij de zekerheid geven dat je nooit alleen zult zijn,
door je op te nemen in deze geloofsgemeenschap.
Je zal groot worden te midden van vele mensen
en zo zal je God leren kennen als de grote Kracht waaruit alles leeft en liefheeft.

Openingsgebed

Laten wij bidden voor dit kind en tot God:

ALLEN:
Heer, onze God,
Dit kindje mogen we leren lopen,
het helpen om gaandeweg haar/zijn  levensweg te vinden.
Wij hopen dat het de weg gaat die leidt naar U.
Dit kindje mogen we leren spreken,
Het helpen om zich uit te drukken in woord en daad.
Wij hopen dat haar/zijn leven een gesprek wordt met iedere mens,
Uw beeld en gelijkenis.
Dit kindje mogen we leren zien,
het helpen ontdekken wat goed en waardevol is.
Wij hopen dat het oog krijgt voor de diepte van het leven,
een God, die er is voor mensen.
Dit kindje mogen we leren luisteren, het helpen oor te krijgen
voor mensen die woorden van liefde spreken en daden van liefde uitdragen.
Wij hopen dat het gehoor geeft aan de God die er is voor alle mensen
en luistert met haar/zijn hart.

MAMA EN PAPA:
Wij hopen en bidden, Heer, onze God,
dat wij/ons gezin  de ruimte wordt,
waarin ------ zichzelf mag zijn, waarin ze/hij  uw beeld en gelijkenis
mag worden, de weg met U mag gaan.
Amen.

Doopbelofte van ouders, meter en peter

PRIESTER:

Het doopsel, ouders, peter en meter, is niet slechts een dankgebed om nieuw leven,
het vieren van een geboorte,
het is ook en zelfs vooral het opnemen van een mens in de gemeenschap van Jezus Christus, de Kerk.
God houdt reeds van jullie kind, zoals Hij houdt van alle mensenkinderen in de wereld.
Toch is het Hem een vreugde te zien hoe ouders hun kind geleidelijk in contact brengen met Jezus Christus.
Zijn Zoon gaf Hij toch als de grote genade aan de mensheid, door Hem te kennen wordt een mens beter.
Jullie vragen nu aan de Kerk om jullie kindje te dopen.
We doen het graag en met overtuiging.
Op haar beurt vraagt de Kerk van jullie:
willen jullie ook in het verdere leven dat jullie kind de persoon van Jezus Christus leert kennen?

ALLEN: Ja, dat willen wij.
 

Handoplegging

PRIESTER:

Door de eeuwen heen hebben mensen elkaar de handen opgelegd,
als symbool van zorg dragen en beschermen.
Daarom ook houden de ouders, peter en meter nu de hand boven het hoofd van ------, en bidden ze samen.

OUDERS, PETER EN METER:
God onze Vader,
houd uw beschermende hand over dit kind.
Bescherm het tegen alles wat kwaad en onmenselijk is.
Moge het geborgen zijn bij zijn familie.
Laat ons dit kind omringen met het beste van onszelf,
zodat onze liefde voor elkaar groeit en ons vertrouwen in U sterker wordt. Amen.

Eangelielezing 

Je bent gedragen om verlost te worden;
de streng die je bond aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden om je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten:
je bent geen bezit, wij hebben ju niet;
jij hebt ns, om je te leiden, te beschermen,
te bewaren voor angst, om je te zeggen
dat je niet bang hoeft te zijn als het onweert
en met je te zingen in de nacht.
We zijn toeschouwers aan de rand van je leven;
we mogen je gadeslaan terwijl je speelt
en naar je lachen terwijl je opgaat in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam worden wat je bent.
We houden de weg open naar je geluk
en trachten te verhinderen dat je wordt wat je niet zijn kunt.
Je hebt veel te vragen:
als je naar God vraagt, vertellen we je van Jezus,
Vraag je waar je vandaan komt,
dan zullen wij zeggen: uit de wereld der liefde.
Je moet ons niet worden, je moet jezelf worden,
je moet worden waarheen je wijst: je eigen wonder.
 

Iemand erbij ( bron : Lut Debroey ) 

Wij hebben tafels en stoelen
een kast en een bed
van alles en nog wat bijeengezet
in een huis om ons thuis in te voelen
bezit in gemeenschap van jou en van mij
Nu komt er opeens
iets heel wonderlijks bij
iets van jou en van mij
in n wezen gegoten
uniek en herkenbaar
in liefde ontsloten
als tedere trouw aan elkaar 
Een kind
een geschenk

dat verwijst naar de gever
geen bezit
maar een vraag naar identiteit
waaraan wij met hem
die het leven begeleidt
een grond van bevestiging geven 

Geloofsbelijdenis

ALLEN :

Wij geloven in God, kracht die ons doet leven, bron die ons inspireert.
Wij geloven dat wij geroepen zijn om echt mens te worden,
dat wij het recht en het vermogen hebben om ons te ontplooien tot gelukkige mensen.
Wij geloven dat wij als mens een weg hebben te gaan,
dat wij keuzes moeten maken,
dat wij ons niet bij alle bestaande toestanden hoeven neer te leggen,
maar dat wij scheppingkracht hebben om dingen ten goede te veranderen.
Wij geloven dat wij die weg niet alleen hoeven te gaan,
dat we ons daarbij gesteund mogen weten door de andere mensen
en door die ene Andere, Jezus Christus, die ons is voorgegaan als een licht.
Wij geloven dat wij, als persoon en als kerkgemeenschap,
ons kunnen inzetten voor elkaar en dat wij medeverantwoordelijk zijn voor elkaar.
Wij geloven dat wij daarmee kunnen helpen bouwen aan een hemel op aarde voor ieder mensenkind.
Amen.

Naamgeving

MAMA OF PAPA :

Lieve schat,
Je was nog niet geboren, zo klein en pril in mama's buik.
Je papa en ik wilden een naam zoeken die duidelijk zou maken
hoe blij wij zijn met jou.
Een naam die goed bij je past.
Een naam die mooi klinkt en voor iedereen uitspreekbaar is.

We hadden al heel erg lang een naam voor jou in gedachten.
Eentje die echt voldeed aan alle voorwaarden.
Daarom, lieve schat, ga jij sinds je geboorte door het leven als -----.
Wij hopen dat je mag opgroeien tot iemand die anderen niet vergeet,
iemand die warmte en vreugde brengt, iemand die licht wil zijn voor anderen.
Wij als ouders komen vandaag heel bewust vragen
om de naam van ons kindje te schrijven in de palm
van Uw hand en haar op te nemen in Uw liefde.

Zeg mama  ( Bron: Elly en Rikkert )

Zeg mama, waar was ik
toen ik nog niet geboren was:
in een doosje of een laatje?

Welnee hoor, wat dacht je?
Toen jij nog niet geboren was,
was je enkel maar een zaadje.
God heeft je laten groeien
in mama's eigen buik (ooh)
wel negen lange maanden
en toen kwam jij eruit,
ik vond je prachtig...

Zeg mama, wat deed ik
toen ik nog niet geboren was
kon ik praten of lachen?

Welnee hoor, want weet je?
Toen jij nog niet geboren was,
moest jij daar nog mee wachten.
God heeft je laten groeien:
je handjes en je haar,
je oogjes je oortjes (en m'n jasje)
en toen was je klaar,
en oeps daar was je...

Zeg mama, wat word ik
wanneer ik later groot zal zijn?
Vertel eens jij weet het...

Welnee hoor, dat weet ik niet,
maar Jezus heeft een plan met jou.
Vertrouw op hem, Hij weet het.
Hij zal je laten groeien,
Hij is het die jou draagt. (helemaal)
Hij zal je altijd helpen,
te doen wat Hij je vraagt.

Hij is machtig.

Doopformule 

PRIESTER :

------, het leven begint in het water,
het ademt in de moederschoot.
Het water is krachtig, de bron van het leven,
telkens weer anders, nieuw en fris.
 --------, ik doop je met het water,
 water wat voor jou leven is.
In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.

Zalving


De PRIESTER  zalft ------- en zegt:
Ik leg op jou
de naam van Jezus Christus,
ik zalf je met Zijn geest,
ik teken je met Zijn kruis,
opdat jij vervuld mag worden.

Doopkaars

PRIESTER :  

Vele kinderen zijn bang in het donker.
Daarom laten we ergens een lichtje branden.
Zonder het licht kan een mens niet leven.
Zonder het veilige gevoel dat het licht je de weg wijst, kan je de duisternis niet aan.

De doopkaars is een teken van Jezus Christus,
het heilige Licht in je leven.
Mogen ook je meter en peter, je ouders, de hele familie, de vriendenkring
en mensen uit de gemeenschap een licht voor je zijn.
We ontsteken de doopkaars daarom aan de Paaskaars. 

OUDERS :  

Zo willen wij voor jou zijn:
een kring van licht;
wegwijzers in deze vaak duistere wereld:
sterren in de nacht voor de kleine reiziger.
Onze goede wensen vergezellen je op je levensweg.


Doopkleed
 

PRIESTER: 

------,  moge dit kleed van deze dag, je feestkleed zijn,
alle dagen van je leven, als teken van dit nieuwe bestaan.
 

Onze Vader 

Slotgebed

Nu stap je dan de grote wereld binnen.
Als pasgeboren kind op een planeet.
Nu ga je dan de grote reis beginnen.
De lange weg, die ook wel leven heet.
Nu ga je dan op weg - op weg naar morgen.
Door alles heen - naar het beloofde land.
Vergeet dan nooit dat Hij steeds met je meegaat.
Je naam staat in de holte van Zijn hand.


Toewijding aan Maria

ALLEN :

Heilige Maria, Moeder van Jezus en moeder van alle gedoopten,
op dit plechtig ogenblik willen wij ----- aan U toevertrouwen.
Wij stellen ------- onder uw moederlijke bescherming.
Behoed dit kind voor alle kwaad.
Moge het met uw bijstand groeien in geloof, hoop en liefde.
Help ook de ouders van dit kind bij het volbrengen van hun taak:
dat zij uw voorbeeld volgen

Vredeswens

METER:

Het zou mooi zijn als je ' t later nog wist:
hoeveel warmte hier vandaag was,
hoe mooi je kleertjes waren,
hoe gelukkig mama en papa je droegen,
hoe vriendelijk de ogen van de familie je volgden.

PETER :  

Het zou mooi zijn, als je 't later nog wist:
hoe eerlijk wij vandaag beloofden
je nooit in de steek te laten,
en hoe trots meter en peter
mee zorg willen dragen voor jou.

Honderd kusjes

Ik stopte honderd kusjes,
in een heel mooi doosje.
Ik deed er ook een strikje rond,
'k bewaar het nog een poosje.
Maar op een mooie dag,
dan geef ik het aan jou,
en zeg ik met elk kusje,
hoeveel ik van je hou.

Zending en zegening 

PRIESTER :


God,
niet alleen dit kind heeft uw zegen nodig,
maar ook haar/zijn ouders, grootouders en al de mensen hier aanwezig,
die leven dag na dag in vreugde en verdriet.
Schenk ons daarom op deze feestdag
overvloedig de zegen van
de zorgzame Vader,
de liefdevolle Zoon,
en de krachtige Geest.
Amen.

Stuur ons een mailtje met de vraag naar doopteksten
en wij sturen u met alle plezier een pdf-file
van meer dan 50 bladzijden boordevol mooie gedichten en teksten.

arsababy@skynet.be

LINKS DOOPVIERING

http://www.trudo-olvrouw.nl/html/sacramenten/doopsel/dooptekstmenu.html
Zeer gebruiksvriendelijke site om zelf de doopviering van je kindje samen te stellen
                        
http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/search4ingadvance.php
Geavanceerde zoekpagina voor allerlei vieringen.

http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=3245
Maak je eigen doopboekje met voorbeeldteksten ter inspiratie.

Veel plezier bij het samenstellen van het doopboekje voor uw lieverd !